K.B.T.C. - C.R.B.T.

Beste terriërvrienden,

 

Het oude jaar is voorbij, laten we 2020 en het hallucinante virus zo snel mogelijk achter ons laten. We hopen dat jullie het allemaal goed stellen en deze zware periode goed hebben doorstaan.


De corona pandemie heeft jammerlijk genoeg ervoor gezorgd dat er in 2020 geen Top Terrier kon plaatsvinden. Naar aanleiding hiervan heeft het bestuur besloten dat de actuele lidmaatschappen geldig voor 2020 automatisch overgedragen worden naar het jaar 2021. Indien u lid was in 2020, moet u bijgevolg niets ondernemen om lid te blijven voor het jaar 2021.

De ex-leden die lid willen worden in 2021, kunnen dit aanvragen via de website. De betaling van het lidgeld (€ 25,00 voor een lid en € 15,00 voor een samenwonend gezinslid) is jaarlijks te voldoen en dient uiterlijk voor 31/01 betaald te zijn op volgend rekeningnummer: KBTC-CRBT, IBAN BE11 3100 7044 7348, en BIC BBRUBEBB. Alle leden ontvangen een digitale lidkaart per mail.


Het bestuur van de terriër club heeft ondertussen niet stil gezeten. Wij streven naar een stabiele en transparante vereniging met een gezonde organisatorische en financiële structuur, en om dit te bereiken, dienden er bij de terriër club een aantal structurele veranderingen te worden doorgevoerd. Al deze aanpassingen zijn beschreven in een nieuw huishoudelijk reglement, dat opgesteld en unaniem goedgekeurd werd door het voltallig bestuur.

Na jaren van trouwe dienst heeft de secretaris André Demullier besloten de fakkel door te geven. André zal in de toekomst de honneurs waarnemen als ondervoorzitter. In het nieuw huishoudelijk reglement beschrijven wij de functies en verantwoordelijkheden van het aangepast bestuur.

Er werd ook een gegevensverwerkingsformulier aangemaakt zodanig we in orde zijn met de AVG-wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming, GDPR). Deze vereist dat wij de expliciete toestemming van de leden verkrijgen om hun gegevens te mogen verwerken. Een aantal van onze leden vulden dit reeds in; voor degene die dit nog niet deden, vragen wij uitdrukkelijk om dit alsnog te doen. Wij zijn namelijk wettelijk verplicht de gegevens te wissen van die leden die hun toestemming niet geven via het invulformulier.

Bovendien gaan wij ook het ledenbestand van onze Facebook-pagina actualiseren en enkel de actuele leden toelaten. Er zal periodiek een nieuwsbrief naar onze leden gestuurd worden; leuke ideeën voor de nieuwsbrief zijn uiteraard hartelijk welkom en mag je sturen naar de secretaris.
Wij plannen een algemene ledenvergadering in het eerste kwartaal van 2021. Afhankelijk van de dan geldende maatregelen t.g.v. de pandemie, zal de vergadering al dan niet virtueel gebeuren.

 

Als bestuur zullen we, samen met jullie allemaal, hard blijven werken om onze vereniging nog mooier, nog beter, en nog positiever naar voor te brengen.
Als voorzitster en in naam van ons bestuur van onze mooie vereniging mag ik u een gezond en voorspoedig 2021 toewensen en dat we binnenkort samen kunnen toasten op een van op onze terriër-specials, of op onze algemene ledenvergadering – als het weer mag natuurlijk!

Hartelijke groeten,
Uw voorzitster
Nicole Vannylen

Copyright © 2021 All Rights Reserved.

Designed by Nicole Vannylen