K.B.T.C. - C.R.B.T.

Terrierliefhebbers, wordt lid van de K.B.T.C.
Meerdere voordelen: puppybemiddeling – festiviteiten – speciales expo – kynologische informatie enz.
Jaarlijks lidgeld:
– voor België : € 25,00
– voor het buitenland : € 30,00
te storten op bankrekening nr.:
Mr. B. Carpaccio– K.B.T.C./ IBAN BE11 3100 7044 7348 - BIC BBRUBEBB